• Privacy beleid voor Toogethr

  Laatste update 20 februari 2017

  Nieuw in deze versie

  1. Sectie toegevoegd met betrekking tot Toepassing Persoonsgegevens Dienstverlening
  2. Sectie verstrekking aan derden is verder gespecificeerd

  Privacyverklaring Toogethr

  Via de app Toogethr worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Toogethr acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

   

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Toogethr is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1495711. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 • Gebruik persoonsgegevens

  Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

   

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens 
  • Telefoonnummer 
  • Emailadres 
  • uw (profiel-) foto 
  • IP-adres
  • eventuele andere opgegeven gegevens
 • Registreren

  Bij het gebruik van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door je opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij of je medereizigers je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

   

  Wij zullen de aan uw account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 • Toepassing persoonsgegevens dienstverlening

  Om andere gebruikers te herkennen en je zelf richting andere gebruikers te profileren worden de volgende gegevens in de dienstverlening gebruikt:

  • Naam
  • Profiel foto (optioneel)
  • Functie beschrijving (optioneel)
  • Persoonlijke beschrijving (optioneel)
  • Thuis locatie
  • Werk locatie
  • Beschikbaarheid auto (wel of geen chauffeur kunnen zijn)

  Om met andere gebruikers te kunnen communiceren, maar pas nadat er over en weer een match is gemaakt:

  • Telefoonnummer

  Om veilig in te kunnen loggen in de applicatie:

  • Email adres

  Om het systeem rideshare suggesties te laten genereren:

  • Thuis locatie
  • Werk locatie
  • Beschikbaarheid auto (wel of geen chauffeur kunnen zijn)
 • Toegang persoonsgegevens

  Met onze applicatie kun je toegang krijgen tot een account omgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen

 • Contactformulier en nieuwsbrief

  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

   

  Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • Locatie gegevens

  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatie gegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.


  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 • App store

  De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder

 • Bewaartermijn

  Wij bewaren jouw persoonsgegeven zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. Daarna zullen wij deze verwijderen.

 • Publicatie

  Wij publiceren je persoonsgegevens niet.

 • Verstrekking aan derden

  De opgespaarde eenheden en het aantal ritten per gebruiker kunnen door ons worden verstrekt aan community owners (specifiek werkgevers), maar alleen ten behoeve van beloning/vergoeding in positieve zin.

   

  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

   

  Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 • Feedback

  Als je ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met jouw Persoonlijke Gegevens. Toogethr verzamelt alle informatie die in deze mededelingen zijn vervat en behandelt de Persoonlijke Gegevens in de mededelingen in overeenstemming met dit Privacy Beleid.

 • Minderjarigen

  We verzamelen niet doelbewust Persoonlijke Gegevens over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je gelooft dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via support@toogethr.com, waarna deze Persoonlijke Gegevens worden gewist.

 • Persoonlijke Gegevens die we van andere bronnen ontvangen

  Wij kunnen Persoonlijke Gegevens over jou van derden ontvangen die ons gegevens uit hun database leveren. Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die we al over jou hebben verzameld voor het doel dat in dit Privacy Beleid is beschreven

 • Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren

 • Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

 • Vragen omtrent privacy

  Als je vindt dat het gebruik van jouw Persoonlijke Gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor je deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit Privacy Beleid, of als je vragen of suggesties betreffende dit Privacy Beleid hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via support@toogethr.com

 • Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens


  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: support@toogethr.com of Toogethr, Oude Delft 207, 2611 HD, Delft, NL